Anunțul momentului despre pensii! Surpriză totală pentru 7 milioane de români

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat datele potrivit cărora s-a aflat că, la finalul lunii iunie, sistemul de pensii private avea în administrare active de peste 60 de miliarde de lei.
Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins suma de 68,57 miliarde de lei, la data de 30 iunie 2020, depăşind în echivalent euro valoarea de 14 miliarde, în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019.
Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut, la sfârşitul lunii iunie 2020, a fost de 6,39%, peste nivelul din decembrie 2019.
„Contextul economic din primele şase luni ale anului 2020 a fost influenţat de pandemia COVID-19, care a generat dezechilibre economice la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.
În această conjunctură dificilă, piaţa pensiilor private a înregistrat performanţa de a depăşi pragul de 14 miliarde de euro active administrate, confirmând astfel revenirea estimată în V.
Influența revenirii piețelor financiare
ASF menţionează că revenirea pieţelor financiare, spre finalul primului semestru al anului 2020, a influenţat şi evoluţia ratelor de rentabilitate, aflate pe un trend pozitiv începând din luna martie 2020.
Astfel, în iunie 2020, rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 4,39%, în timp ce fondurile de pensii facultative cu risc mediu au înregistrat o rată de 3,83%, iar cele cu risc ridicat au atins 3,48%, ceea ce reprezintă o performanţă bună, în condiţiile volatilităţii pieţelor de capital generate de pandemia COVID -19.
Optimizarea portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat, prin diversificarea echilibrată între diferite instrumente financiare, prin dispersia prudentă a riscului şi prin identificarea oportunităţilor investiţionale, a condus la o revenire a ratelor de rentabilitate la valori similare cu cele de la începutul anului 2020.”