Testamentul parafat al lui Aurelian Preda, citit în direct. Anamaria Preda NU este inclusă!

Cu parafă şi semnătură! Am pus mâna pe testamentul lui Aurelian Preda! Un testament care O EXCLUDE pe Ana Maria! Iată, așadar, cine este doamna căreia artistul i-a lăsat toată averea, o dezvăluire făcută în premieră, la „Acces Direct”!

La trei ani de la moartea lui Aurelian Preda, se aprinde un uriaș scandal. Ies la suprafață detalii despre testamentul regretatului artist, testament în care nu se regăsește deloc Anamaria, fiica lui!

La „Acces Direct”, a fost dezvăluit un detaliu interesant: averea artistului a ajuns în mâinile celei supranumite Satana de la Roma, nașa din Italia despre care s-a spus că i-ar fi fost și soție!

Iată, așadar, testamentul parafat și semnat al lui Aurelian Preda:

Subsemnatul PREDA AURELIAN ION, domiciliat în Pitești, jud. Argeș, dispun pentru cazul încetării mele din viață următoarele:

Las d-nei MARIA, domiciliată în … să stăpânească în deplină proprietate și posesie întreaga mea avere mobilă și imobilă ce se va găsi în patrimoniul meu la încetarea mea din viață.

Arăt că mi s-au adus la cunoștință dispozițiile art. 841 și următoarele din Codul Civil cu privire la rezerva legală și cotitatea disponibilă.

În situația în care la data decesului meu, legatara Maria nu mai este în viață, dispun ca toată averea mea mobilă și imobilă ce se va găsi în patrimoniul meu, să fie stăpânită în deplină proprietate și posesie de ANDREEA (n.r. fiica Mariei), domiciliată în jud. Argeș.

Redactat, dactilografiat și autentificat în 3 exemplare astăzi 25.11. 1997, BIROUL NOTARULUI PUBLIC … din care mi s-au eliberat 2 exemplare.